Grafický dizajn a tlač, logo, internetové stránky.

Vypracovanie cenovej ponuky

Ak máte záujem o vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky, môžete použiť tento formulár.

Súhlasím so spracovaním osobných údajom v súlade s GDPR a nového zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo za účelom zaslania cenovej ponuky.

partneri